PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČIKA JOVA ZMAJ“ PIROT

„ČIKA JOVA ZMAJ“

Predškolske ustanove, Pirot

VIZIJA

Otvoren, savremen vrtić u kome deca rastu, razvijaju se, uče i ostvaruju svoje potrebe i interesovanja u atmosferi pozitivne profesionalne komunikacije i stručne kompetencije zaposlenih i uz aktivno učešće roditelja u vaspitno obrazovnom radu.

Delatnost Ustanove

Osnovna delatnost Ustanove su vaspitanje i obrazovanje, nega i preventivna zdravstvena zaštita. Prateće delatnosti su: ishrana, dnevni odmor i spavanje, korektivni rad sa decom koja imaju smetnje u razvoju, kao i socijalna zaštita određenih kategorija dece.

MISIJA

Podsticajna i bezbedna materijalna i socijalna sredina, povoljni uslovi za psihofizički razvoj dece, ostvarivanje roditeljskih prava i osnaživanje njihovih kompetencija u vršenju roditeljske uloge.

Počeci društvene brige o predškolskoj deci, prvi začeci organizovanog predškolskog vaspitanja u Pirotu, javljaju se još davne 1920. godine, kada je pri Radničkom domu otvoreno prvo pirotsko zabavište...

Vrtić i njegovo okruženje

Osnovne karakteristike sredine u kojoj se Ustanova nalazi
„ČIKA JOVA ZMAJ“ PIROT

Predškolska ustanova je upućena na prirodno i društveno okruženje u kome se nalazi. Radi integracije dece u lokalnu zajednicu i život koji ih okružuje, Predškolska ustanova je kao otvoreni sistem obrazovanja i sama centar lokalne zajednice. To znači da u nju dolaze ne samo deca i roditelji, već i drugi predstavnici lokalne zajednice, kao što je i njena aktivnost prisutna na opštoj sceni.

  • Objekti Ustanove se nalaze u različitim delovima grada i različitom prirodnom i društvenom okruženju što značajno utiče na kreiranje i ostvarivanje predškolskog programa.

  • Aktivnost naše Ustanove postaje sredstvo za povezivanje više sektora koji utiču na dobrobit dece: društvene organizacije, poslovni centri...

ClientClientClientClientClientClient

GODIŠNJI PLAN RADA ZA RADNU 2014/2015. GODINU