ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ПИРОТ

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

Предшколске установе, Пирот

ВИЗИЈА

Отворен, савремен вртић у коме деца расту, развијају се, уче и остварују своје потребе и интересовања у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених и уз активно учешће родитеља у васпитно образовном раду.

Делатност Установе

Основна делатност Установе су васпитање и образовање, нега и превентивна здравствена заштита. Пратеће делатности су: исхрана, дневни одмор и спавање, корективни рад са децом која имају сметње у развоју, као и социјална заштита одређених категорија деце.

МИСИЈА

Подстицајна и безбедна материјална и социјална средина, повољни услови за психофизички развој деце, остваривање родитељских права и оснаживање њихових компетенција у вршењу родитељске улоге.

Почеци друштвене бриге о предшколској деци, први зачеци организованог предшколског васпитања у Пироту, јављају се још давне 1920. године, када је при Радничком дому отворено прво пиротско забавиште...

Вртић и његово окружење

Основне карактеристике средине у којој се Установа налази
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ПИРОТ

Предшколска установа је упућена на природно и друштвено окружење у коме се налази. Ради интеграције деце у локалну заједницу и живот који их окружује, Предшколска установа је као отворени систем образовања и сама центар локалне заједнице. То значи да у њу долазе не само деца и родитељи, већ и други представници локалне заједнице, као што је и њена активност присутна на општој сцени.

  • Објекти Установе се налазе у различитим деловима града и различитом природном и друштвеном окружењу што значајно утиче на креирање и остваривање предшколског програма.

  • Активност наше Установе постаје средство за повезивање више сектора који утичу на добробит деце: друштвене организације, пословни центри...

ClientClientClientClientClientClient