Документа

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према  нив-2

Кадровска структура запослених април 2022. године – ПУ Чика Јовa Змај

Број запослених и радно ангажованих лица код корисника јавних средстава ПУ Чика Јова Змај – 31. мај 2021

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација – јануар 2022.