Документа

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА  2022. годину  – Предшколска установа “Чика Јова Змај” Пирот
Датум усвајања: 11.01.2022.године

Број запослених и радно ангажованих лица код корисника јавних средстава ПУ Чика Јова Змај – 31. мај 2021

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација – јануар 2022.