Category "ЗУМ тим"

16May2023

ПУ ,,Чика Јова Змај” центар кластера вртић ,, Лане” успешно је организовала осам посета за ПУ из окружења. Посете које се организују доприносе развијању реалног програма и значајне су за све. […]

23Feb2023

П.У. ,,Чика Јова Змај” из Пирота почеће са организовањем једнодневних стручних посета. За предшколске установе : П.У. ,,Пчелица” Ниш, П.У. ,,Невен” Прокупље, П.У. ,,Сунце” Куршумлија планиран је једнодневни сусрет у кластер центру вртића ,,Лане” 02.03.2023. године. […]