Category "Јавне набавке велике вредности"

23Jan2020
24May2019
23Jan2019
2Nov2018

На основу члана 50.ЗЈН наручилац  – Град Пирот је на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме неопходне радње у поступку, овластио ПУ “Чика Јова Змај” Пирот да у његово име и за његов рачун спроведе поступак предметне јавне набавке и закључи уговор за најповољнијим понуђачем.

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

 

Oдговор на постављено питање

Прва измењена конкурсна документација

Друга измењена конкурсна документација

Oдговор на постављено питање

Одговор на постављено питање

Одговор на постављено питање

 

Odluka o dodeli ugovora 1-3-54

23Jan2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

23Jan2017

Позив за подношење понуда

Konkursna dokumentacija

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

 

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

 

18Feb2016

 

[lang id=”skip”][/lang]Позив за подношење понуда

[lang id=”skip”][/lang]Конкурсна документација

 

[lang id=”skip”][/lang]Одлука о додели уговора

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 3

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 6

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 4

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 7

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 9

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 8