Category "Делатност"

13Dec2021

Основна делатност Предшколске установе ”Чика Јова Змај”, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, је васпитање и образовање деце предшколског узраста, узраста од шест месеци до поласка у основну школу.

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са Законом.