Category "Мисија и визија"

13Dec2021

Визија

 

Целовит развој детета,

подршка  добробити детета

кроз смислене односе које гради са вршњацима,

одраслима и физичким окружењем

и оснаживање активног учешћа детета

у заједници вршњака и одраслих

Мисија

Установа у којој се остварује добробит за децу кроз односе који се развијају

са физичким окружењем, вршњацима и одраслима.

 

Вредности које негујемо

-Вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју,

-Значај игре на овом узрасту,

-Значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој,

-Професионална улога васпитно-образовног особља у развијању рефлексне праксе и квалитетног реалног програма кроз примену културе и структуре вртића,

-Повезивање са породицом и локалном заједницом и значај њихове улоге у пракси предшколског васпитања и образовања.