May

3May2015

Налази се у улици Војводе Степе број 15. Наменски је грађен и има површину 1347м², а двориште 3271м².

3May2015

Налази се у улици Вука Пантелића број 8. Наменски је грађен, има површину од 300м² и површину дворишта 190м².

3May2015

Налази се у улици Ћирила и Методија број 12. Ненаменски је грађен, а зграда је наменски преуређена за припремни предшколски програм 1961. године. Површина објекта је 206 м², а дворишт 120м².

3May2015

Налази се у улици Јована Скерлића број 21. Наменски је грађен за узраст деце припремног предшколског програма, а пренамењен је 1997. године за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта је 747,55 м², а површина дворишта 1030м².

3May2015

Налази се у улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак свих узраста, а пренамењен за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта 1383 м², са пространим двориштем.

3May2015

Налази се у улици Николе Пашића рој 82. Наменски је грађен, површина објекта 382м², површина дворишта 497м².