January

27Jan2016
[lang id=”skip”][/lang]позив за подношење понуда-Потрошни материјал

[lang id=”skip”][/lang]Конкурсна документација-Потрошни материјал

 

[lang id=”skip”][/lang]Одлукa о додели уговора

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 3

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 4

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 5

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору за Партију 6

22Jan2016
[lang id=”skip”][/lang]Позив за подношење понуда-Материјал за одржавање хигијене

 

[lang id=”skip”][/lang]Конкурсна документација – Материјал за одржавање хигијене

 

 

[lang id=”skip”][/lang]Одговор заинтересованом лицу

 

[lang id=”skip”][/lang]Одлука о додели уговора

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 1

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 2

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 3

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 4

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 5

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 6

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о додели уговора за Партију 7

 

20Jan2016
[lang id=”skip”][/lang]Позив за подношење понуда

 

[lang id=”skip”][/lang]Конкурсна документација

 

 

 

[lang id=”skip”][/lang]одговор заинтересованом понуђачу

 

[lang id=”skip”][/lang]1.Одговор на постављена питања

 

[lang id=”skip”][/lang]2.Нова измењена конкурсна документација

 

[lang id=”skip”][/lang]3.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

[lang id=”skip”][/lang]Одлука о додели уговора

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом Уговору – Партијa 1