March

30Mar2016

Поштовани родитељи, све информације о упису, свим програмима, као и неопходне формуларе можете погледати кликом на следеће линкове:

[lang id=”skip”][/lang]-Упис деце 2017

[lang id=”skip”][/lang]-Пријава за полудневни боравак

[lang id=”skip”][/lang]Пријава за скраћени боравак

[lang id=”skip”][/lang]-Пријава за целодневни боравак

Пример уплатнице

3Mar2016

 

[lang id=”skip”][/lang]ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

[lang id=”skip”][/lang]КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

[lang id=”skip”][/lang]Одговор на постављено питање

[lang id=”skip”][/lang]Одговор на постављено питање

 

[lang id=”skip”][/lang]Одлука о додели уговора

[lang id=”skip”][/lang]Oдлука о додели уговора

 

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

 

[lang id=”skip”][/lang]Обавештење о закљученом уговору за Партију 4