May

15May2020

Поштовани родитељи,

Рок за упис деце у Предшколску установу “Чика Јова Змај” Пирот, за радну 2020/2021. годину, продужиће се до 31.05.2020. године за следеће узрасте:

1) Упис за децу која полазе у Припремни предшколски програм-полудневни боравак, узраста од 01.03.2014. до 28.02.2015. године, вршиће се за вртиће: “Змај”, “Невен”, “Првомајски цвет” и сеоска насеља.

2) Упис за децу Скраћеног програма узраста, од 01.03.2016. до 28.02.2017. и од 01.03.2015. до 28.02.2016. године, вршиће се за вртиће: “Лане”, “Црвенкапа” и “Невен”.

Захтев за упис може се поднети електронским путем (услуга е-Вртића) преко Портала е-Управа или слањем Захтева за упис, који се може преузети на Порталу е-Управа, на е-mail vrticpirot@gmail.com

  • сајт ПУ “Чика Јова Змај” је w.w.w.pucikajovazmaj.rs

  • е-mail ПУ “Чика Јова Змај” је lanepi@mts.rs

  • е-mail на коме ће родитељи достављати додатну документацију, на захтев Установе, током уписа, биће vrticpirot@gmail.com

  • контакт особа за рад са странкама/родитељима биће Пословни секретар ПУ “Чика Јова Змај” Милена Пејић (у периоду понедељак-петак од 08 до 15 сати)

  • контакт телефон ПУ “Чика Јова Змај” у периоду уписа биће 010/2150005 и 062/8026301 (у периоду понедељак-петак од 08 до 15 сати)

ПУ “Чика Јова Змај” Пирот

Милка Цолић, директор

7May2020

Обавештење ПУ Чика Јова Змај Пирот

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ Пирот почиње са радом 11.05.2020. године.

Рад са децом ће се одвијати у следећим вртићима:

1) „Првомајски цвет“, ул. Светозара Милетића бб

2) „Невен“, ул. Јована Скерлића 21

3) „Бамби“, ул. Војводе Степе 15

4) „Лане“, ул. Војводе Степе 15

Деца из вртића „Црвенкапа“ биће смештена у вртић „Првомајски цвет“.

Деца из вртића „Змај“ биће смештена у вртић „Лане“.

Деца јаслених група из вртића „Лане“ биће смештена у вртићу „Бамби“.

Средња и старија васпитна група из вртића „Бамби“ биће смештена у вртићу „Лане“.

РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ

1. Пријем детета у предшколску установу је могућ само уз потврду од стране послодавца која доказује да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца. У свим другим ситуацијама препоручује се да дете остане код куће и да о њему воде бригу родитељи.

2. Родитељима се препоручује да код куће остану деца с хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и да деца чији родитељи/други законски заступници или укућани имају једну од наведених болести.

3. Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача.

4. Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво (систематски преглед који се обавља пре уписа у предшколску установу или након дужег одсуствовања детета из предшколске установе), не старију од седам дана, као и да је уредно вакцинисано.

5. Дете долази у предшколску установу у пратњи једног радитеља (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана. Ако то није могуће, дете доводи родитељ који може.

6. Водећи рачуна о здрављу свог детета као и о сопственом здрављу, родитељи/други законски заступници детета доприносе успешном спровођењу мера превенције инфекције COVID-19. Није дозвољено да родитељ/други законски заступник детета доводи или одводи дете из установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту с особама позитивним на COVID-19.

7. Потребно је да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установеносе заштитне маске и ракувице и задржавају међусобну удаљеност од 2 метара.

8. Родитељ, односно други законски заступник детета је у обавези да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.

9. Молимо родитеље да децу доводе на време у вртић, имајући у виду да ће поступак пријема деце (тријажа, прихват детета у групу) трајати дуже него до сада. Пријем деце је до 08,00 часова.

ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот