September

1Sep2020

Поштовани родитељи,

У условима епидемије COVID-19 захтева се спровођење препорука за превенцију инфекције са свим противепидемијским мерама у предшколским установама које изискује доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.

Обезбеђивање услова за здраво и безбедно одрастање деце у јаслицама и вртићима је заједничка одговорност свих који се старају о деци, а доприноси се уважавању најбољег интереса деце и заштити њихове добробити и у актуелној глобалној борби против ширења епидемије COVID19.

Родитељ је у обавези да кад улази у објекат предшколске установе, обавезно носи маску тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, пређе преко постављене дезобаријере за обућу и да уз минимално задржавање у гардероби, преда дете васпитачу.

На уласку у сваки објекат предшколске установе треба обезбедити бесконтактно мерење температуре и родитеља и деце.

Ограничено је време за јутарњи пријем деце, тако да родитељ може довести дете најкасније до 08,00 часова како би се дезинфиковао простор (холови, ходници) и омогућило безбедно допремање хране у васпитне групе у 08,30 часова, по режиму рада установе.

Термини доласка новоуписане деце на навикавање у јаслице и вртиће, прецизирају се са медицинским сестрама васпитачима и васпитачима уз строго поштовање договорених термина.

Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ би требао да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача.

Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво као и да је уредно вакцинисано.

Дете долази у предшколску установу у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана.

Није дозвољено да родитељ доводи или одводи дете из установе, нити улази у просторије установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту с особама позитивним на COVID-19.

Молимо вас да мобилни или фиксни телефон бар једног родитеља буде доступан све време док је дете у вртићу/јаслама како бисмо могли да вас позовемо

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи,

Хвала на поверењу и враћању ваше деце у наше јасле и вртиће.

Добро смо се организовали и у нашим објектима створили безбедну и здраву средину за децу и одрасле. Желимо да уз вашу помоћ успешно превазиђемо све изазове који су нам постављени кроз епидемију COVID-19.

Имајући у виду да су притивепидемјске мере у пуном обиму и даље на снази у предшколским установама, подсећамо вас на следеће:

Jутањи пријем деце je од 06,00 – 08,00 часова. Молимо родитеље да поштују време пријема деце.

Јутарњи пријем детета спроводи се од стране медицинске сестре на превентиви на улазу у објекат.

  • Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво (редован педијатријскии преглед) као и да је уредно вакцинисано, односно да је вакцинација у току, заказана, привремено одложена.
  • Пре уласка родитеља у вртић, морате имати маску преко уста и носа, средством које је у прскалици на улазу да дезинфикујете руке.
  • Улазите преко дезобаријере у вртић где сестра на превентиви мери температуру вашем детету, размењујете битне информације о здрављу детета, одводите дете у гардеробу, припремате и предајете дете групном васпитачу/мед. сестри васпитачу, уз минимално задржавање унутар објекта.
  • Молимо вас да и даље ујутру код куће проверите температуру и вама и детету.
  • Организујте се тако да ујутру имате времена да сачекате ред код сестре на превентиви, а да не закасните на своје даље обавезе.
  • Један од родитеља мора имати доступан телефон током боравка детета у вртићу/јаслама.
  • Поштујте време пријема, јер након пријема се перу и дезинфикују подови ходника и гардероба, пут хране и деца газе по ходицима који су апсолутно дезинфиковани и чисти.
  • У време предвиђено за пријем деце и улазак у објекте, нема расподеле оброка по собама и деца неће излазити у ходнике, на тај начин спречавамо евентуалну могућност ширења инфекције.

Молимо вас за максималну сарадњу и добру комуникацију са медицинским сестрама у вртићима које ће бити свакодневно са вама у контакту и на располагању за све дилеме, питања и предлоге.

ПРЕПОРУКА ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА КОД КУЋЕ:

Одмах по уласку у дом оперите себи и својој деци темељно руке сапуном и топлом водом и обришите најбоље папирним убрусом. Прање руку 20 секунди.

Све играчке са којима се дете игра у кући свакодневно опрати.

Оперите и дезинфикујте наједноставнијим средствима која имају 60-70% алкохола у себи, све предмете као што су гелендери, браве, ланци потезачи на водокотлићима, тастатуре на рачунару, мобилне телефоне и слично.

Уклоните непотребне ствари које сакупљају прашину и нису периве свакодневно.

Проветравајте просторе у коме дете борави и омогућите му боравак на отвореном, паркић, тераса, двориште.

Контролишите социјалне контакте ваше и вашег детета, вирус COVID-19 је ослабио али је још увек присутан.

Избегавајте у овом периоду одвођење деце у затворене просторе за окупљања, попут играоница, тржних центара, свадби и породичних окупљања.

НАША ОБАВЕЗА ЈЕ ДА ЗАЈЕДНИЧКИ СА ВАМА ПРЕДУЗМЕМО СВЕ МЕРЕ ОПРЕЗА КАКО БИ ДЕЦА БИЛА БЕЗБЕДНА И ЗАДОВОЉНА И У ВРТИЋУ И КОД КУЋЕ.

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ у потпуности је припремљена за предстојећи рад са децом, а запослени свих профила, обучени за свакодневни рад у условима трајања епидемије COVID-19 и спремни да учине максимум за здрав и безбедан боравак деце у нашим објектима.

Установа има на располагању довољне количине свих средстава за одржавање хигијене, прање и дезинфекцију простора, прибора и игровног материјала као и средства личне заштите.

Мере за спречавање ширења вируса COVID-19 у колективу се морају у потпуности поштовати и од стране запослених и од стране родитеља.

Опрез у свим активностима и поштовање мера постали су заједничка обавеза и одговорност за добробит деце.

Молимо вас за максималну сарадњу и добру и искрену комуникацију са медицинским сестрама на пословима превентиве у вртићима, које ће бити свакодневно са вама у контакту и на располагању за све дилеме, питања и предлоге.

ПУ „Чика Јова Змај“