March

26Mar2021

Поштовани родитељи,

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ има за циљ да подржи породицу у остваривању њене васпитне функције. У оквиру пројекта „Предшколска онланј заједница учења – учимо и мењамо праксу“ ЦИП – центар је припремио брошуре за породице које могу да допринесу остваривању различитих врста подршке деци и породици.

Промишљање родитеља треба да се базира на разумевању добробити и социјално-емоциоланог учења детета и принципима позитивног родитељства. Позивамо Вас да унапређујете своје родитељске компетенције и своју праксу.

Понуђене су нам брошуре које садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.

Брошуре за породице:

  • Добрoбит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима.
  • Сооцијално-емоционално учење деце предшколског узраста.
  • Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила.

 

Брошуре су доступне на сајту МПНТР на линку:

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing

 

Ове материјале у ПДФ формату моћи ћете да преузмете и од ваших васпитача преко вибер групе.

 

Брошуре су намењене родитељима и драгоцена нам је повратна информација и Ваше мишљење: у којој мери су Вам теме занимљиве и садржаји корисни, да ли сте и шта примењивали од понуђених идеја. Моћи ћете да искажете потребе и о другим темема о којима желите више да сазнате,  а подаци прикупљени упитницима помоћи ће у планирању наредних активности и нових материјала у складу са исказаним интересовањима.

 

Када се отвори документ на понуђеном линку, можете приступити линковима за све три брошуре и упитницима за сваку од њих. Када прегледате брошуру можете одмах да попуните упитник у вези са њом.

 

Уколико Вам је потребна подршка или помоћ у примени понуђених материјала у свакодневне активности и васпитне поступке можете се обратити вашем васпитачу или педагогу Јелени Јањић, координатору за хоризонталну размену. (Телефон: 0628026323).

Потрудићемо се да Вам помогнемо да искористите потенцијале брошура.

Ако не можете због техничких или других разлога да погледате брошуру или попуните упитник, јавите се и наћи ћемо други формат или начин да погледате брошуре и попуните упитник.

 

Педагог

Јелена Јањић

26Mar2021

Предшколска установа “Чика Јова Змај” прославља 101 годину постојања и рада. Више од једног века у ПУ “Чика Јова Змај” у Пироту гради се дечји свет пун љубави, оптимизма, стваралаштва и нових сазнања. На дугогодишњу традицију смо поносни али нас и обавезује да истрајемо у напорима за срећно детињство деце данас и сигурно сутра.

[…]

25Mar2021

Поштовани,

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

За пријаву детета у вртић, електронским путем, потребно је да приступите порталу еУПРАВА на следећем линку: https://euprava.gov.rs/

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев електронским путем, Портал ће аутоматски доделити број захтеву (нпр. ЕГН123456). Предшколска установа ће поднетом захтеву доделити свој деловодни број под којим ће захтев завести у деловодну књигу. Подносилац захтева бира опцију на Порталу о начину обавештења о поднетој пријави, путем смс-а на број који назначи или на својој мejл адреси коју је користио код пријаве (Напомена: обавештење на мejл адреси може стићи у спам фолдеру-непожељне поруке).

Пријава електронским путем није могуће за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др. потребно је да се достави додатна документација, електронским путем, на мejлу vrticpirot@gmail.com

За сва питања обратитите нам се на телефон 010/2150005, 062/8026301 или на мејл:  vrticpirot@gmail.com у периоду од 01.04.2021. до 15.04.2021. године.

25Mar2021

Поштовани,

За пријаву детета у вртић  потребно је да приступите порталу еУправа на следећем линку: https://euprava.gov.rs/

Потребно је да се региструјете:  Најпре креирате налог за регистрацију, као корисничко име ставите Вашу мејл адресу, као лозинку  ставите Ваше име(велико слово) са бројевима и знаком интерпункције (нпр. Јелена12345!!).  У горњем десном углу кликните на Моја еУправа, у падајућој листи изаберите Регистрација. Затим кликните на Региструј се корисничким именом и лозинком.

Пратите упутства и извршите креирање налога попуњавањем задатих поља. Фотографија личне карте, која треба да се уметне у прилог, не сме да буде већа од 3MB (ако је фотографија лк већа од 3MB урадите снимак екрана  лк и то уметните у прилог). Кад све то одрадите кликните на региструј се. Ако сте све добро одрадили на екрану ће се појавити “успешно сте креирали налог” и потврда о регистрацији  Вам стигне на мејл.

Напомена: потврда на мејл некад оде у непожељне (спам) поруке, проверите.

Након регистрације приступите пријави. Пријављујете се истим корисничким именом (Ваш мејл) и лозинка (нпр.Јелена12345!!) коју сте користили приликом регистрације. Бирате опцију е услуге, е вртић и даље пратите кораке.

Означите опцију да повратна информација стигне на мејл или смс.

За сва остала питања обратитите нам се путем мејла  vrticpirot@gmail.com или позивом на 010/2150005 и 062/8026301 у периоду од 01.04.2021. до 15.04.2021. године.

19Mar2021

Предшколска установа «Чика Јова Змај» у Пироту обележава 101. годину постојања. Тим поводом, у недељи од 22.03.2021. до 26.03.2021. године планирају се бројне активности са децом на нивоу вртића и васпитних група. Због актуелне епидемиолошке ситуације не планирају се јавни наступи и прославе. […]

7Mar2021

Нова програмска концепција  Основа програма предшколског васпитања и образовања, „Године узлета“, у ПУ „Чика Јова Змај“, примењује се од 1. септембра 2019. године. Основе програма су основа за израду и развијање програма васпитно-образовног рада на нивоу установе, односно васпитне групе, као и развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и образовању.

Овом концепцијом се афирмише вера у капацитет деце да активно учествују у свом учењу и развоју; значај игре; значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој. Наглашен је значај улоге и повезивања предшколског васпитања и образовања са локалном заједницом и породицом у пракси. Програм се заснива на цикличном процесу учења, преиспитивања властитих полазишта и уверења и мењања сопствене праксе.

     Дете је јединствено и целовито биће, компетентно и богато потенцијалима, активни је учесник заједнице вршњака и одраслих, посвећено учењу, радознало и истрајно, отворено и креативно у игри. У разумевању детета акценат се помера са питања индивидуалног развоја на питање друштвено-културне конструкције детињства и питање положаја детета као социјалног актера у датом контексту.  Дете се сагледава кроз богатство потенцијала, као компетентни учесник у сопственом учењу и живљењу, уз истицање значаја проактивизма и партиципације детета и сарадње у развијању заједничке праксе деце и одраслих.

  У предшколском периоду има највише отворених могућности, енергије, истрајности и ентузијазма, могућности за овладавање и развијање сложених капацитета од којих ће зависити будуће могућности детета, његова личност и успешност функционисања.

     Игра је доминантна пракса детета кроз коју гради односе, кроз коју се одвија процес усвајања и трансформације културе; форма испољавања најзначајнијег стваралачког потенцијала људског бића.

   Вртић је простор реалног васпитно-образовног програма; место заједничког живљења кроз заједничко учешће; простор демократске и инклузивне праксе; као и простор рефлексивне праксе.

  Васпитно-образовне вредности и функција образовања огледају се у обезбеђивању самоактуелизације појединца и остваривања континуитета људске културе и друштвеног прогреса. Природа образовања темељи се на четири „стуба“: учења да се зна, учења да се буде, учења да се уме и учења да се живи заједно. Вредности и функције васпитања и образовања остварују се кроз целовито сагледавање васпитања и образовања; усмереност на дугорочне циљеве а не на краткорочне исходе и постигнућа; интегрисан приступ учењу и развоју; континуитет у образовању, и вредновање у функцији грађења квалитета програма усмереношћу на структурне и процесне димензије програма.

7Mar2021

Органи управљања

 

Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника – по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Педагошки колегијум чине: председник васпитно-образовног већа, директор ПУ, стручни сарадници, председници стручних актива и координатори стручних тимова.

Васпитно-образовно веће чине медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадници и сарадници. Радом већа координира директор Установе.

 

                                                                               Стручни активи

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници стручних сарадника, васпитача, и медицинских сестара, локалне самоуправе и Савета родитеља. Стручни актив за развојно планирање ради према свом плану и програму са основним циљем да се прати и евалуира реализација постављених развојних задатака и циљева на унапређењу квалитета установе. Бави се развијањем мисије и визије које покрећу развој установе, првенствено стављајући акценат на приоритете постављене Развојним планом.

Актив за развој припремног предшколског програма чине представници васпитача и стручних сарадника. На основу разматрања општих основа и основа за развој Припремног Предшколског Програма, актив се бави разматрањем општих циљева и задатака васпитања и образовања, планирањем активности реализације Припремног Предшколског Програма васпитача, сарадњом са стручним органима установе и локалне заједнице.

Стручни актив за развој предшколског програма формиран је у складу са новим основама програма. Актив има осам чланова, представника стручне службе и васпитача.

Стручни актив медицинских сестара-васпитача чине све медицинске сестре-васпитачи у установи. Циљ актива је професионално напредовање и стално стручно усавршавање медицинских сестара-васпитача.

                                                      

                                                                                    Тимови

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине директор као координатор тима, стручни сарадници, представници васпитача, Савета родитеља и локалне самоуправе. Тим изађује План за унапређење квалитета рада установе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада.

Тим за израду пројеката је формиран јануара 2019.године. У току свог рада Тим је реализовао много пројеката, припрема и ради на новим пројектима  којима ће поспешити услове за рад и боравак деце.

Тим за самовредновање је први пут формиран децембра 2009.године, те се може раћи да је то година почетка спровођења процеса самовредновања у нашој Установи. Самовредновање квалитета рада установе је процена коју спроводи установа на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе, прописаних Правилником. То је континуирани процес који се спроводи систематски и транспарентно унутар установе.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањапланира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима. Стални састав тима чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар установе, а повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда васпитача, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Стручни тим за инклузивно образовање чине стручни сарадници, васпитачи и педагошки асистент. Програм инклузивног образовања у нашој Установи има за циљ да дугорочно унапреди рад са децом тако што негује приступ орјентисаности на дете, прихватање различитости и право све деце да се развијају, уче и напредују. Тим тежи изградњи, не само толеранције, већ и стварног уважавања индивидуалних, друштвених, културно-специфичних и других разлика.

Тим за сарадњу са друштвеном средином и јавну и културну делатност     Задатак тима је да планира сарадњу са средином и јавном и културном делатношћу, планира и организује облике сарадње, води документацију о сарадњи са средином, израђује инструменте и самовреднује. Сарадња са друштвеном средином се реализује на три нивоа: на нивоу Установе, на нивоу објеката и на нивоу васпитних група.

Тим за сарадњу са породицом формиран је на Педагошком колегијуму, као посебан тим, који спроводи различите облике сарадње са породицом; до тада је био део Тима за развојно планирање. Носиоци реализације свих облика сарадње са породицом су директор, васпитачи и стручни сарадници.

Стручни тим за превентивну здравствену заштиту и исхрану

Основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у прешколској установи је подршка развијању здравих стилова живота код деце, здравствено-васпитни рад са родитељима у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце.

Тим Иницијативе за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији

Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији (Иницијатива) реализовали су ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Образовно културна заједница Рома „Романипен“, уз подршку Програма за рани развој Фондације за отворено друштво, Лондон и Фондације за отворено друштво, Србија. У нашој ПУ програм се реализовао у периоду од марта 2016. до децембра 2018. године.