September

7Sep2021

Налази се у Улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак деце свих узраста а пренамењен за целодневни и полудневни боравак.

Површина објекта најпре је била 1783 метара квадратних, са пространим двориштем. Крајем 2019. године почело се са реконструкцијом и доградњом овог вртића, за шта је из програма подршке надлежног министарства Граду Пироту обезбеђено преко 18 милиона динара.

Реновирањем су изграђене још две просторије површине 400 метара квадратних. Реновирани су у целости тоалети за децу и одрасле.

Вртић тренутно располаже са 14 радних соба у којима су смештене две јаслене групе, две млађе, једна млађа мешовита, једна средња мешовита, једна старија, једна ППП група, једна ППП група на целодневном боравку и две ППП групе полудневног боравка.

 

 

7Sep2021

 

Вртић ”Црвенкапа” налази се у Тијабари, у Улици Николе Пашића број 82. Наменски је грађен, површина објекта је 382 метра квадратна а дворишта 497 метара квадратна.

На целодневном боравку је пет васпитачких група и једна група скраћеног боравка.

Структура извршилаца је следећа:

-једна медицинска сестра – васпитач,

-девет васпитача,

-две помоћне раднике,

-једна сервирка,

-један домар који покрива два објекта.

 

 

 

 

7Sep2021

 

Налази се у Улици Вука Пантелића, број 8. Наменски је грађен, има површину од 400 метара квадратних и површину дворишта од 190 метара квадратних.  У ”Бамбију” се реализује целодневни боравак, једанаесточасовни програм за децу узраста од дванаест месеци до пет и по година. На другом спрату објекта налазе се и канцеларије педагошког асистента, стручног сарадника – педагога за физичку културу, стручног сарадника за јавне набавке и магационера – економа, логопеда.

Налази се у центру града и добро је повезан са другим деловима града. У непосредној близини су врићи ”Лане” и ”Змај”, ОШ ”Вук Караџић”, Библиотека, Галерија ”Чедомир Крстић”, Дом културе, Народно позориште, Пошта, МУП, Момчилов град, градски парк, излетиште ”Барје”, Србијашуме…

 

7Sep2021

Налази се у Улици ”Ћирила и Методија”, број 12. Ненаменски је грађен, а зграда је наменски преуређена за предшколски програм 1961. године. Површина објекта је 206 метара квадратних, дворишта 120 метара квадратних. У ”Змају” се реализује припремни предшколски програм, за децу узраста од пет и по до шест и по година у целодневном, једанаесточасовном програму и полудневном, четворочасовном програму.

У непосредној близини је Висока школа струковних студија за образовање васпитача и спортски терени ове школе, основне школе ”Вук Караџић”, ”8. септембар”, Школа ”Младост”, Пазарска црква, Затворени базен, спортски центар Гимназије, Кеј, Омладински стадион, Историјски архив, Народна библиотека, Галерија, Дом културе…

 

 

7Sep2021

Налази се у центру града,  у Улици Војводе Степе 15. Заузима површину од 1397 метара квадратних док је површина дворишта 3271 метар квадратни. У вртићу се реализује целодневни боравак, једанаесточасовни програм (за децу од шест месеци до пет и по година), припремни предшколских програм у целодневном, једанаесточасовном боравку (за децу од пет и по до шест и по година) и скраћени боравак – трочасовни боравак за децу узраста од три и по до пет и по година. Налази се у Пазару, изолован од прометних улица и добро повезан са другим деловима града. У непосредној близини су вртићи ”Бамби” и ”Змај”, ОШ ”Вук Караџић”, Дом културе, Галерија, Народно позориште, Пошта, Момчилов град, градски парк, излетише Барје.

 

Ово је централни боравак у оквиру кога се налази Управа, архив, као и централна кухиња.

 

Вртић ”Невен” има привилегију да се налази на десној обали реке Нишаве, изолован од прометних улица и тик уз Кеј. Изграђен је 1979. године. Површина објекта је 747.55 метара квадратних, површина дворишта је 1030 метара квадратних. У склопу вртића налази се и сала за физичко васпитање. У непосредној близини су Спортска хала ”Кеј”, отворени терени за фудбал, кошарку и одбојку, стаза за ролере, Затворени базен, ОШ ”8. септембар”…

У вртићу се организује једанаесточасовни боравак за децу узраста од шест месеци до шест и по година, четворочасовни припремни предшколски програм за децу узраста од пет и по до шест и по година и трочасовни скраћени боравак за децу од три и по до пет и по година.

Ове године вртић обухвата по једну јаслену, млађу и средњу групу, две старије групе, три групе припремног предшколског боравка и две групе скраћеног боравка.