May

18May2022

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије у сарадњи са Институтом за педагогију и андрагогију и УНИЦЕФ-ом, одређено је пет центара кластера/дечјих вртића из предшколских установа на територији Србије. Центри су намењени хоризонталном учењу практичара у примени Основа програма ПВО – Године узлета. […]