Изградња и реконструкција објекта вртића у индустријској зони града – “Првомајски цвет” број 1.3.40/2019