Продужетак уписа у Предшколску установу

Поштовани родитељи,

Рок за упис деце у Предшколску установу “Чика Јова Змај” Пирот, за радну 2020/2021. годину, продужиће се до 31.05.2020. године за следеће узрасте:

1) Упис за децу која полазе у Припремни предшколски програм-полудневни боравак, узраста од 01.03.2014. до 28.02.2015. године, вршиће се за вртиће: “Змај”, “Невен”, “Првомајски цвет” и сеоска насеља.

2) Упис за децу Скраћеног програма узраста, од 01.03.2016. до 28.02.2017. и од 01.03.2015. до 28.02.2016. године, вршиће се за вртиће: “Лане”, “Црвенкапа” и “Невен”.

Захтев за упис може се поднети електронским путем (услуга е-Вртића) преко Портала е-Управа или слањем Захтева за упис, који се може преузети на Порталу е-Управа, на е-mail vrticpirot@gmail.com

  • сајт ПУ “Чика Јова Змај” је w.w.w.pucikajovazmaj.rs

  • е-mail ПУ “Чика Јова Змај” је lanepi@mts.rs

  • е-mail на коме ће родитељи достављати додатну документацију, на захтев Установе, током уписа, биће vrticpirot@gmail.com

  • контакт особа за рад са странкама/родитељима биће Пословни секретар ПУ “Чика Јова Змај” Милена Пејић (у периоду понедељак-петак од 08 до 15 сати)

  • контакт телефон ПУ “Чика Јова Змај” у периоду уписа биће 010/2150005 и 062/8026301 (у периоду понедељак-петак од 08 до 15 сати)

ПУ “Чика Јова Змај” Пирот

Милка Цолић, директор