Обавештење за родитеље – САВЕТОДАВНИ РАД

Поштовани родитељи

У ПУ „Чика Jова Змај“ раде стручни сарадници: педагог, логопед и сарадник за физичко васпитање. Свој рад организујемо у шест објеката у граду и сеоским насељима у којима раде васпитне групе предшколске деце. У оквиру нашег рада заступљено је више различитих области а једна од њих је и саветодавни рад са родитељима који би желели да се консултују са неким од стручних сарадника. Због боље организације индивидуалног саветодавног рада и веће ефикасности у раду, саветодавни рад је планиран уторком од 10,00 до 13,00 часова. Можете се обратити лично или телефоном. Том приликом заједно се договарамо о даљој сарадњи.

Овакав начин заказивања нам омогућује боље планирање послова, времена за разговор са родитељима, припрему за разговор и уколико је то потребно, праћење детета у групи пре разговора.

Педагог – телефон: 062 802 63 23

Логопед – телефон: 062 802 63 25

ПУ „Чика Јова Змај“

Тим стручних сарадника