Наша предшолска установа један од пет кластер центара на територији Србије

У оквиру пројекта „Инклузивно васпитање и образовање“, који реализују Институт за педагогију и андрагогију и UNICEF, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Србије,  наша ПУ „Чика Јова Змај“ један је oд пет кластера/дечијих вртића из предшколских установа, на територији целе Србије, који су намењени за хоризонтално учење практичара у примени нових Основа програма ПВО – „Године узлета“.

Поред вртића „Лане“, који је именован кластер центром, у овај програм су, хоризонталном разменом, укључени и сви остали вртићи наше ПУ „Чика Јова Змај“.

Хоризонтално учење у центру кластера је осмишљено као заједничко учење моделовањем (ЗУМ), које ће се реализовати током једнодневних стручних сусрета на којима је предвиђено да практичари из окружења имају прилику да виде квалитетну праксу у примени Основа програма ПВО – „Године узлета“ и да, у контексту праксе, уче од наших искусних и квалитетних практичара. 

Кроз заједничке акције деце, запослених у ПУ, родитеља, донатора из локалне заједнице, комплетно су уређене заједничке унутрашње просторије, хол,  као и двориште вртића „Лане“ – по мери деце. Настављамо са уређењем спољашњег и унутрашњег простора у осталим вртићима.

Кроз нове и занимљиве пројекте, чији су иницијатори деца, путем игре деца истражују, откривају, конструишу, развијају сарадничке односе, јачају самопоуздање, физички су активнија, слободније изражавају своје мисли, идеје и креативност. Размењују искуства и савладавају основне животне вештине. У социјалној интеракцији деце различитих узраста, деца заједно уче једни од других у активној игри манипулишући и експериментишујући различитим природним, неструктуираним и другим материјалима.

Током реализације пројекта, родитељи су важни партнери у планирању, давању предлога и креирању различитих игара и активности, простора, као равноправни учесници у васпитно-образовном процесу.