Лична карта Установе

Седиште Предшколске установе „Чика Јова Змај“, налази се у Пироту у Улици Војводе Степе, број 15, у склопу вртића „Лане“. Предшколска установа „Чика Јова Змај“ у свом саставу обухвата све вртиће на територији града Пирота и у околним селима. Делатност Предшколске установе „Чика Јова Змај“, Пирот остварује се у шест објеката и то:

  • вртић „Лане“, који се налази у Улици Војводе Степе, број 15;
  • вртић „Бамби“, који се налази у Улици Вука пантелића, број 8;
  • вртић „Змај“, који се налази у Улици Ћирила и Методија, број 12;
  • вртић „Црвенкапа“, који се налази у Улици Николе Пашића, број 82;
  • вртић „Невен“, који се налази у Улици Јована Скерлића, број 21;
  • вртић „Првомајски цвет“, који се налази у Улици Светозара Милетића.

Поред објеката за боравак деце Предшколска установа „Чика Јова Змај“ Пирот користи и :

  • Управну зграду, која се налази у Улици Војводе Степе, број 15 и
  • Централну кухињу, која се такође налази у Улици Војводе Степе , број 15

 

Вртић и његово окружење

Основне карактеристике средине у којој се Установа налази:

Предшколска установа је упућена на природно и друштвено окружење у коме се налази. Ради интеграције деце у локалну заједницу и живот који их окружује, Предшколска установа је као отворени систем образовања и сама центар локалне заједнице. То значи да у њу долазе не само деца и родитељи, већ и други представници локалне заједнице, као што је и њена активност присутна на општој сцени.

Објекти Установе се налазе у различитим деловима града и различитом природном и друштвеном окружењу што значајно утиче на креирање и остваривање предшколског програма.

Актери са којима  наша Установа сарађује условљени су типом окружења, али најчешће се обраћамо: родитељима, основним школама, центрима локалне заједнице, Високој струковној школи за образовање васпитача, релевантним министарствима, домовима здравља, установама културе, рекреативним центрима, оближњим занатским центрима, осталим друштвеним институцијама који се налазе у окружењу (музеј, позориште, школа, амбуланта, општина…). Отвореност наше установе подразумева боравак других људи и деце у предшколском окружењу. То су: родитељи, волонтери, студенти, људи различитих професија…

Активност наше Установе постаје средство за повезивање више сектора који утичу на добробит деце: друштвене организације, пословни центри, финансијери и донатори, медији, стручна друштва, школе, здравствене установе, релегијске организације…