Облици рада

Предшколска установа „Чика Јова Змај“, реализује предшколски програм у шест вртића у граду Пироту, у пиротским селима и у болничкој групи.

Облици рада:

  • целодневни боравак, једанаесточасовни програм (за децу од 6 месеци до 5,5 година);
  • целодневни боравак, припремни предшколски програм у једнаесточасовном боравку (за децу од 5,5 до 6,5 година);
  • полудневни, четворочасовни припремни предшколски програм (за децу од 5,5 до 6,5 година);
  • скраћени боравак, трочасовни програм (за децу узраста од 3,5 до 5,5 година);
  • рад у болничкој групи (за децу узраста од 3 до 10 година).

 

Специфичности Установе:

        Скраћени боравак је облик рада по коме је наша Установа специфична и препознатљива. Већ дужи низ година, скраћени боравак који ради у поподневним сатима, пружа могућност за већи обухват деце од 3,5 до 5,5 година. Последњих година скраћени боравак је посебно значајан због своје доступности за децу из осетљивих друштвених група.

Програм рада у болничкој групи је специфичан облик рада чији је основни циљ пружање подршке и игра у оквиру датих услова и могућности. Посебан акценат је на сензибилности васпитача за потребе деце и породице у болничким условима. Тиме је деци олакшано прихватање болничке средине и болести, суочавање са ограничењима, а омогућено им је да кроз игру искажу своје расположење и емоције.

Патронажни васпитач реализује ППП са децом у селима у којима нема услова за формирање васпитне групе. Оваквом организацијом рада обезбеђује се потпуни обухват деце у години пред полазак у школу, доприноси целовитом развоју деце из руралних средина и припрема деце за транзиционе и комплексније периоде живота.