ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Поштовани,

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

За пријаву детета у вртић, електронским путем, потребно је да приступите порталу еУПРАВА на следећем линку: https://euprava.gov.rs/

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев електронским путем, Портал ће аутоматски доделити број захтеву (нпр. ЕГН123456). Предшколска установа ће поднетом захтеву доделити свој деловодни број под којим ће захтев завести у деловодну књигу. Подносилац захтева бира опцију на Порталу о начину обавештења о поднетој пријави, путем смс-а на број који назначи или на својој мejл адреси коју је користио код пријаве (Напомена: обавештење на мejл адреси може стићи у спам фолдеру-непожељне поруке).

Пријава електронским путем није могуће за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др. потребно је да се достави додатна документација, електронским путем, на мejлу vrticpirot@gmail.com

За сва питања обратитите нам се на телефон 010/2150005, 062/8026301 или на мејл:  vrticpirot@gmail.com у периоду од 01. до 30. априла.