ЈНМВ 1.1.1/2016 – Лож уље, моторни бензин, гасна уља