ЈНМВ 1.1.7./2016 – Опрема за домаћинство за потребе централне кухиње