ЈНМВ 1.1.5.-Грађевинска столарија за потребе вртића “Првомајски цвет” у Пироту.