ЈНМВ бр 1.3.1./2016 – Фасадно-молерски радови у вртићу “Лане”