Семинар ”Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле”

У вртићу ”Првомајски цвет” од 26. до 27. новембра 2016. године реализован је семинар ”Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле”. Аутори су Катарина Ђурић, стручни сарадник – психолог ПУ ”Чукарица” из Београда и Јелица Гагић, стручни сарадник и психолог из исте установе. 

Супервизија је реализована 17.02. 2017. Програм износи 22 бода. Комптетенције К4, приоритета 4.

Теме програма: Стрес и психофизички симптоми стреса. Хронични симптоми стреса. Професионално сагоревање. Вештине комуникације – асертивност. Технике за превладавање стреса. Стрес и дете. Темперамент малог детета. Теорија избора. Последице стреса – агресивност као реакција на фрустрацију. Емоционална интелигенција. Игре и активности за опуштање у вртићу. Израда плана акције и евалуација обуке. Дискусија о примени програма. Приказ реализоване активности. Вештине комуникације и активан приступ стресу.

Програм је допринео развоју компетенција К4. Научила сам неке нове технике за креирање позитивне социјалне климе у вртићу, пре свега кроз рад на унапређивању квалитета комуникације, јачањем сарадње свих партнера у в-о раду, увођењем активности за опуштање деце и одраслих уз адекватно уређење физичке средине у вртићу и повећање капацитета за индивидуализовани приступ.

Знања са семинара ћу применити у даљем подстицању васпитача и стручних сарадника за бављење и проучавање значаја и утицаја темперамента детета на његову адаптацију, односе са осталима, понашање у групи и уопште укљученост у групу, као и за решавање проблема који настају због непознавања карактеристика деце различитог темперамента. Семинар ће нам користити и у даљем унапређивању саветодавног рада са родитељима, кажу полазници семинара.