Вртић ”Првомајски цвет”

Налази се у Улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак деце свих узраста а пренамењен за целодневни и полудневни боравак.

Површина објекта најпре је била 1783 метара квадратних, са пространим двориштем. Крајем 2019. године почело се са реконструкцијом и доградњом овог вртића, за шта је из програма подршке надлежног министарства Граду Пироту обезбеђено преко 18 милиона динара.

Реновирањем су изграђене још две просторије површине 400 метара квадратних. Реновирани су у целости тоалети за децу и одрасле.

Вртић тренутно располаже са 14 радних соба у којима су смештене две јаслене групе, две млађе, једна млађа мешовита, једна средња мешовита, једна старија, једна ППП група, једна ППП група на целодневном боравку и две ППП групе полудневног боравка.