Деца друге ППП групе су уживала у јесењим спортским активностима у дворишту вртића, као и у прикупљању јесењих плодова и изради истих од пластелина

Јесење спортске активности у дворишту вртића.