ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.годину – Предшколска установа “Чика Јова Змај” Пирот, Датум усвајања: 09.11.2021.године