Изради јелкица од природног и амбалажног материјала

Деца друге млађе узрасне групе су уживала у изради јелкица од природног и амбалажног материјала.