Јаслена млађа група – Игра новогодишњим украсима

Игра новогодишњим украсима, светиљакама, тракама, препознавање и именовање боја, класификација украса по бојама и напослетку украсавање новогодишње јелке…