Пројекат ”Бицикл”

У оквиру пројекта “Бицикл” деца су долазила до решења – шта све можемо да направимо од бицклистичког точка. Том приликом настали су продукти: “Рам за фотографије” и “Јесењи декоративни венац”.