Израђивали брод и авион од материјала за рециклажу

Деца ПП групе су израђивала брод и авион од материјала за рециклажу, који су им касније послужили за путовања приликом истраживања света.