Финансијски планови и извештаји

2017. година

Финансијски извештај за 2017. годину

Финансијски план за 2017. годину

 

2018. година

Финансијски извештај за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

 

2019. година

Финансијски извештај за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину

 

2020. година

Финансијски извештај за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

 

2021. година

Финансијски извештај за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Измене финансијског плана за 2021. годину – 1

Измене финансијског плана за 2021. годину – 2

Образложење расхода – Извор 01

Образложење расхода – Извор 07

Обрасци за програмски буџет

 

2022. година

1 .-ребаланс-финансијског-плана-за-2022_

2. -ребаланс-финансијског-плана-за-2022.

3_-ребаланс-финансијског-плана-за-2022.

Oбразложење расхода за 2022 – извор 01

Образложење расхода за 2022 -извор 07

Финансијски-извештај-о-пословању-за-2022.-год.

Финансијски-план-за-2022

ГФИ Образац 1

ГФИ Образац 2

ГФИ Образац 3

ГФИ Образац 4

ГФИ Образац 5

2023. година

Финансијси-план-za-2023.

Образложење расхода за 2023. годину – Извор 1

Образложење расхода за 2023 – Извор 07

Измена годишњег програма за  2023.

 

2024. година

-Усвојен Финансијски план за 2024. годину

-2024-почетак – финансијски план