Жапчићи путују светом

ППП група “Жапчићи” из вртића “Змај” је, у оквиру свог пројекта Жапчићи путују светом, од различитог материјала правила небо и планете Сунчевог система. Истражујемо и сазнајемо да се наша планета Земља окреће око Сунца и то заједно са још осам планета, па тако личе деци на једну блиску породицу.