Чаробни свет боја

Деца млађее јаслене групе су у оквиру пројекта “Чаробни свет боја” уживала у игри бојама. Добили су фасцикле у којима су биле разливене темпере основних боја. Разним техникама деца су разливала и мешала боје унутар фасцикли.