Joш једно признање за нашу Предшколску установу

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије у сарадњи са Институтом за педагогију и андрагогију и УНИЦЕФ-ом, одређено је пет центара кластера/дечјих вртића из предшколских установа на територији Србије. Центри су намењени хоризонталном учењу практичара у примени Основа програма ПВО – Године узлета.

Међу пет вртића из Србије који су добили признање квалитета праксе коју развијају, али које са собом носи и велику одговорност, је и ЗУМ тим Лане из Пирота. Чланови ЗУМ тима Лане, 14. и 15. маја ове године, похађали су обуку за хоризонтално учење практичара у примени Основа прогама ПВО – Године узлета „Заједничко учење моделовањем – ЗУМ“, у хотелу „Зира“ у Београду. Обуку су водили и
реализовали врхунски предавачи: Проф. др Живка Крњаја и Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић. На обуци се ЗУМ тим припремао за вођење једнодневних сусрета који ће се од јануара 2023. године организовати за практичаре из окружења.