Здрава храна – услов за здрав организам

Здрава храна – услов за здрав организам. Игре у склопу пројекта ” Моје тело” . Средња група “Црвенкапа”.