Старија група-Невен, скраћени боравак

У оквиру пројекта Број, у току маја месеца организовали смо игре које доприносе бољем разумевању појма броја.

Оваквим активностима развијамо самопоуздање деце кроз суоцавање са изазовима, међусобно уважавање, сто доприноси осећају властите вредности код деце.