”Буди друг, ухвати се у круг”

Кроз свакодневну игру, деца су усвојила појам ,,круг”. Међусобно су се позивали и организовали игру ,, Буди друг, ухвати се у круг”. ,,Невен”, јаслена група.