ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.годину – Предшколска установа “Чика Јова Змај” Пирот, Датум усвајања: 20.10.2022.године