Пројекат ”Дарвин за предшколце”

У оквиру пројекта ” Дарвин за предшколце”, деца групе пред полазак у школу вртића “Невен”, истражујући постанак човека и користећи неструктуисане материјале, формирају просторну целину станишта човеколиког мајмуна.

Лијане које смо израдили подстакле су нас на физичке активности и постављање нових граница кретања наших тела.