“Море те зове у авантуре нове”

У оквиру сарадње са породицом организована је креативна радионица за децу и родитеље, под називом “Море те зове у авантуре нове”.

Деца су са родитељима и васпитачима од различитог материјала израдјивала морске становнике и елементе за формирање сензорне просторне целине у складу са темом пројекта. Техничку подршку пружио је домар вртића, а захваљујући родитељима богатство материјала омогућило је да се , како деца кажу, “соба претвори у море”.