Пројекат ”Балони”

 У оквиру пројекта ” Балони” деца су, кроз игру, подстицана на распознавање основних боја и развој говора самим проналажењем и лепљењем одговарајућих балона на лепљиву траку.

Активност је проширена тражењем и лепљењем лоптица датих боја…