П.У. ,,Чика Јова Змај” из Пирота почеће са организовањем једнодневних стручних посета

П.У. ,,Чика Јова Змај” из Пирота почеће са организовањем једнодневних стручних посета. За предшколске установе : П.У. ,,Пчелица” Ниш, П.У. ,,Невен” Прокупље, П.У. ,,Сунце” Куршумлија планиран је једнодневни сусрет у кластер центру вртића ,,Лане” 02.03.2023. године.
Заједничко учење моделовањем – ЗУМ је хоризонтално учење практичара из једног вртића са практичарима из другог вртића који су искуснији у примени Основа програма предшколског васпитања и образовања ,,Године узлета” и остварују у примени програма ,,Године узлета” квалитетну праксу.
Током ове посете директори, стручни сарадници, васпитачи, медицинске сесетре васпитачи могу да се укључе у активности у васпитно образовном групама, да се упознају са унутрашњим и спољашњим заједничким простором и прате презентацију приче о развијању реалног програма.