Истраживачке активности које подстичу радозналост, комуникацију, сарадњу, критичко размишљање…

У оквиру пројекта “Мокро је” наставили смо са истраживачким активностима које подстичу радозналост, комуникацију, сарадњу, критичко размишљање и решавање проблема. Кроз посматрање, уочавање, доказивање и закључивање деца долазе до нових сазнања.


Млађа група, скраћени боравак
” Невен”