”Поклони и празници”

У оквиру пројекта “ПОКЛОНИ И ПРАЗНИЦИ” деца млађе групе су кроз откривање и истраживања експериментисала и стварала.

Игра је проширена класификацијом и серијацијом природних материјала који су деца касније искористила за справљање пице.
Активност се одвијала у дворишту вртића.