”Еко – корпа”

Еко патрола “Пчелице” вртића ,, Бамби” ових дана оформила је просторну целину корпи.
Свакодневно истражујемо садржај чаробних корпи које носе велико изненађења и деца погађају шта је у њима.
У просторној целини визуалних уметности од рециклажног материјала -старих дискова и водених боја настале су наше еко корпе које красе хол вртића “Бамби”.