Пројекат ”Шешир”

Васпитна група: скраћени боравак млађа ,Лане”
Пројекат:,, Шешир”
Назив активности:,,Шешир другарства”

Деца су код куће осмислила поклон цртеж за свог друга који су убацили у шешир који су назвали ,,Шешир другарства”.  Направили су га од полуструктурираног материјалаи отиском шаке украсила.